policy analysis

policy analysis
politikos analizė statusas T sritis Politika apibrėžtis Politikos mokslų šaka, nagrinėjanti vyriausybės institucijų veiksmų, skirtų spręsti problemas, turinį, eigą, rezultatus ir poveikį visuomenei. Disciplina atsirado JAV 20 a. 6 dešimtmetyje, jos tikslas – aprašyti ir paaiškinti vyriausybės veiksmų priežastis ir pasekmes (pasak T. Dye, „sužinoti, ką vyriausybės daro, kodėl jos tai daro ir kokią tai turi reikšmę“). Galima skirti 2 pagrindines kryptis: 1) daugiau aprašomojo pobūdžio analizė, skirta viešajai politikai (angl. analysis for policy), teikianti žinių priimantiems sprendimus ir kitiems suinteresuotiesiems; daugiau dėmesio skiriama viešosios politikos turiniui; 2) daugiau aiškinamojo pobūdžio (angl. analysis of policy), nagrinėjanti viešosios politikos formavimą ir įgyvendinimą; daugiau dėmesio skiriama viešosios politikos procesui. Pirmosios krypties politikos analizė kartais apibrėžiama kaip sąmoningas bandymas nustatyti viešosios politikos arba jos dalies alternatyvas ar padarinius. Skirtingai nuo intuityvios nuomonės apie viešąją politiką, politikos analizė yra sisteminga ir pagrįsta empiriniais duomenimis. Gali būti analizuojami visi viešosios politikos etapai; taikomi kiekybiniai ar kokybiniai tyrimo būdai. atitikmenys: angl. policy analysis ryšiai: susijęs terminasviešoji politika susijęs terminasviešosios politikos vertinimas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Policy analysis — can be defined as determining which of various alternative policies will most achieve a given set of goals in light of the relations between the policies and the goals [Nagel, Stuart S. (Ed.), 1999, Policy Analysis Methods. New Science Publishers …   Wikipedia

  • Policy Analysis Market — The Policy Analysis Market (PAM), part of the FutureMAP project, was a proposed futures exchange developed by the United States Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) and based on an idea first proposed by Net Exchange, a San Diego… …   Wikipedia

  • Foreign policy analysis — (FPA) is the systematic study of and research into the processes and theories of foreign policy.The study of foreign policyForeign policy analysis involves the study of how a state makes foreign policy.Because FPA involves the study of both… …   Wikipedia

  • Office of Program Policy Analysis and Government Accountability — Agency overview Formed July 1, 1994 Headquarters 111 West Madison Street, Suite 312 Tallahassee, Florida 32399 1475 Agency executive Philip Tw …   Wikipedia

  • GTRI Office of Policy Analysis and Research — Office of Policy Analysis and Research Type Nonprofit Industry Policy analysis Founded 2004[1] Headquarters Atlanta, Georgia …   Wikipedia

  • National Center for Policy Analysis — Abbreviation NCPA Motto Ideas Changing the World Formation 1983 …   Wikipedia

  • Health policy analysis — is the process of assessing and choosing among spending and resource alternatives that affect the health care system, public health system, or the health of the general public. Health policy analysis involves several steps: identifying or framing …   Wikipedia

  • Eightfold Path (policy analysis) — The Eightfold Path is a method of policy analysis developed by Eugene Bardach, a professor at the Goldman School of Public Policy at the University of California, Berkeley. It is outlined in his seminal work, A Practical Guide for Policy Analysis …   Wikipedia

  • Education Policy Analysis Archives — is a peer reviewed, open access scholarly journal created in 1993 by Gene V. Glass at Arizona State University. Articles are published in English, Spanish or Portuguese. The journal considers for publication submitted articles dealing with… …   Wikipedia

  • Turkish Journal of Educational Policy Analysis and Strategic Research — (EPASAD) ( tr. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi) is a peer reviewed journal sponsored by the International Association of Educators. The journal is published both in English and Turkish.EPASAD welcomes diverse… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”